Billeder

Billederne optages alle i RAW format.Bruger ofte at tage 5 fotos af samme motiv hvor 1 er overbelyst, 1 er underbelyst og de 3 øvrige der i mellem.Med det rette program kan disse 5 fotos sættes sammen til et foto (HDR - High dynamic resolution) hvilket ofte giver et meget detaljeret billede.
De næste par billedsamlinger er et eksempel på det.
Det øverste billede til venstre er det sammensatte billede (HDR)
- de øvrige billeder er de 5 forskelligt belyste billeder.
De moderne Smartphones kan også sættes til at skyde i HDR kvalitet.

Når dronen hover (svæver) kan man tage en serie fotos, hvor det næste foto fortsætter hvor det første foto slap.
Hvis jeg zoomer ind på Hovedgård skal jeg tage 3 fotos for at have hele byen med. (fordelt på 3 fotos)
Ved hjælp af Stitching (syning) kan man i et editeringsprogram samle disse 3 billeder til et billede.
Eksempler herunder.
Opløsningen er ligeså god som på ikke "samlede" billeder.
Det vil altså være muligt at lave en noget bred plakat i god kvalitet med nedenstående billeder.
Det er muligt at stitche flere hundrede billeder til et. F.eks. ved Mapping.
Det betyder at man overflyver et defineret område på et større areal i en bane der ligner planen for gulvvarmerør.
Frem og tilbage, frem og tilbage indtil området er dækket. under flyvningen tages billeder med sådan en frekvens at de enkelte billeder overlapper hverandre - både for og bag, samt sidevejs....
De mange billeder sættes så sammen til et billede med et egnet program. Skovejeren eller jordbesidderen har så et rigtig godt overblik.